Instrukcja montażu

INSTRUKCJA MONTAŻU LISTEW

  1. złożoną listwę należy zaciąć pod wymiar ściany; 
  2. zdjąć górną część, a pozostałe przykręcić za pomocą kołków do ściany dociskając je do podłogi na tyle, ile to możliwe; 
  3. w ten sposób większość szczelin zostaje zniwelowana, a pozostałe likwidujemy poprzez dociśnięcie dolnej części listwy do podłogi i następnie zablokowanie jej przy pomocy sztyftu, zszywki lub gwoździa;ins1.jpg
  4. w celu zwiększenia elastyczności, element 3 można ponacinać. Nacięcie nie powinno naruszać widocznej części listwy;

ins2.jpg